index
 

*

POSILOVNA  NA  SPOJOVAČCE
ODDÍL KULTURISTIKY ● VSK TS ● VŠB-TU OSTRAVA

*

MENU I nástěnka I posilovna I vedení I rezervace I facebook - aktuality, příspěvky I *

 

Vítáme Vás na stránkách posilovny Na spojovačce
oddílu kulturistiky VSK VŠB-TUO!

----------------------------------------------------------------------------------

nástěnka

REGISTRACE

25.09.2018
Registrace členů - pravidla

Pravidla registrace jsou následující:

 • členství mohou získat pouze studenti a zaměstnanci VŠB, nebo ti, kdo jsou prokazatelně našimi bývalými členy. Z kapacitních důvodů posilovna neslouží pro běžnou veřejnost!

 • pokud máte zájem o registraci nebo prodloužení svého členství, registrujte se na e-mail (registrace probíhají pouze ve vyhlášeném období):

        - e-mail: zaregistruj@email.cz

 • k registraci je nutné zaslat na e-mail zaregistruj@email.cz - rodné číslo, vaše foto(jako na doklady), kontaktní e-mailovu adresu (případně i telefon). Poté bude vyhotoven členský průkaz a vy budete prostřednictvím kontaktního e-malilu vyzváni k jejímu převzetí. Platí se při předání členského průkazu.

 • Členství je prvních čtrnáct dnů registrace udělováno přednostně těm, kteří své členství prodlužují z minulého období!!

 • Členství má platnost od dne vystavení členského průkazu  do 10.10. následujícího roku.

  -----------------------------------------------------------------------------

  POZOR! registrace probíhají pouze přes e-mail zaregistruj@email.cz na e-mailu m.neulinger@seznam.cz s registrací neuspějete. Pokud byste se před registrací potřebovali sejít se zástupcem posilovny/oddílu, stačí kontaktovat tel číslo 603 565 918 a domluvit se na setkání.

  -----------------------------------------------------------------------------

  posilovna

  Naše posilovna se nachází na spojovačce budov A a C kolejí VŠB TU Ostrava a je přístupná všem studentům VŠB TUO, kteří se k nám zaregistrují.

  Přístup: na základě permanentky a členství v oddílu

  Otevírací doba: od 7:15 do 21:30 a to včetně víkendů a svátků.

  Posilovna je vybavena ve stylu klasické činkárny doplněné o několik posilovacích strojů, kladkovou věž, crossový trenažer a spinnigová kola. K posilovně přiléhá šatna a WC, které jsou společné pro posilovnu a tělocvičnu. Šatna je vybavena skříňkami, od kterých lze zapůjčit klíče, které jsou umístěny v na stěně v posilovně (klíče se vrací vždy po tréninku).

  Posilovna neslouží pro veřejnost.


  PRAVIDLA NAŠÍ POSILOVNY (Provozní řád posilovny)

  Přátelé, v naší posilovně,  jste na místě, kde platí určitá pravidla. Ale žádné strachy, nejde o nic mimořádného. Následující řádky vyjmenovávají body, k nimž se zakoupením permanentky zavazujete a které jste povinni dodržovat!

  PŘED NÁVŠTĚVOU POSILOVNY KULT.ODDÍLU VSK VŠB-TUO JE CVIČENEC POVINEN SEZNÁMIT SE S TÍMTO PROVOZNÍM ŘÁDEM.

  POSILOVNA JE URČENA POUZE PRO MAJITELE PLATNÉ PERMANENTNÍ PRŮKAZKY, VYDANÉ VÝBOREM KULT.ODDÍLU. PERMANENTNÍ PRŮKAZKA JE NEPŘENOSNÁ! VSTUP DO POSILOVNY JE POVOLEN POUZE S PLATNOU PERMANENTKOU!

  KAŽDÝ CVIČENEC SI JE VĚDOM SVÉHO ZDRAVOTNÍHO STAVU A CVIČÍ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ! BĚHEM SVÉHO TRÉNINKU NEOHROŽUJE SVÉ ZDRAVÍ ANI ZDRAVÍ OSTATNÍCH CVIČENCŮ NEBEZPEČNĚ PROVÁDĚNÝM CVIČENÍM! VÝBOR KULTURISTICKÉHO ODDÍLU DOPORUČUJE, Z DŮVODU BEZPEČNOSTI, CVIČENÍ MINIMÁLNĚ VE DVOJICÍCH!

  POSILOVNA JE PŘÍSTUPNÁ OD 7:15 DO 21:30 A TO VČETNĚ VÍKENDŮ A SVÁTKŮ. V DOBĚ SEMESTRÁLNÍ VÝUKY KTVS, V PRACOVNÍ DNY, JE VSTUP OMEZENÝ POUZE NA PŘESTÁVKY MEZI VYUČOVACÍMI HODINAMI. TOTO OMEZENÍ PLATÍ DLE ROZVRHU KTVS, KTERÝ JE VYVĚŠEN NA NÁSTĚNCE PŘED TĚLOCVIČNOU. V DOBĚ VÝUKY MOHOU BÝT KLÍČE OD POSILOVNY A RECEPCI KOLEJÍ AB, NEBO U VYUČUJÍCÍHO Z KTVS (otevírat posilovnu chodí vyučující, proto není vhodné vstupovat během výuky. Opustit posilovnu je samozřejmě možné kdykoliv.). V UVEDENÉ DOBĚ SEMESTRÁLNÍ VÝUKY PLATÍ ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ ŠATNÍCH SKŘÍNĚK V ŠATNĚ TĚLOCVIČNY (použít se však mohou plechové skříňky před posilovnou).

  V DOBĚ MIMO VÝUKU JE KLÍČ OD POSILOVNY VŽDY UMÍSTĚN NA RECEPCI KOLEJÍ AB A JE VYDÁVÁN POUZE PROTI PLATNÉ PERMANENTCE ODDÍLU. V POSILOVNĚ JE UMÍSTĚN REPRODUKTOR ZVONKU POSILOVNY, KTERÝ SLOUŽÍ NOVĚ PŘÍCHOZÍM CVIČENCŮM K PŘIVOLÁNÍ JIŽ TRÉNUJÍCÍCH K OTEVŘENÍ DVEŘÍ DO TĚLOCVIČNY - POSILOVNY. CVIČENEC MŮŽE DO POSILOVNY VPUSTIT POUZE OSOBU S PLATNOU PERMANENTKOU ODDÍLU KULTURISTIKY. V PŘÍPADĚ STŘÍDÁNÍ ODCHÁZEJÍCÍ CVIČENEC ODNÁŠÍ PERMANENTKU NOVĚ PŘÍCHOZÍHO NA ECEPCI KOLEJÍ AB K VÝMĚNĚ!

  PŘED ZAHÁJENÍM TRÉNINKU JE PRO CVIČENCE POVINNOST VŽDY SE ČITELNĚ ZAPSAT DO DOCHÁZKOVÉHO SEŠITU, PO UKONČENÍ TRÉNINKU ODEPSAT!

  DO POSILOVNY VSTUPUJTE POUZE V TRÉNINKOVÉ OBUVI (PŘEZOUVEJTE SE V ŠATNĚ)!

  POKLÁDEJTE POD SEBE PŘI CVIČENÍ NA LAVIČKÁCH A STROJÍCH RUČNÍK!

  V POSILOVNĚ UDRŽUJTE POŘÁDEK A NENIČTE ZAŘÍZENÍ!

  ZAŘÍZENÍ POSILOVNY NEPŘEMISŤUJTE A ANI JEJ Z POSILOVNY ODNÁŠEJTE!

  DO ŠATEN A POSILOVNY NEVSTUPUJTE S JÍZDNÍM KOLEM!

  PŘI ODCHODU Z POSILOVNY ZKONTROLUJTE, ZDA JSOU ZAVŘENA OKNA A ZDA JSOU ZE STROJŮ SKLIZENA ZÁVAŽÍ A POSLEDNÍ VŽDY ZHASÍN.

  NA VEŠKERÉ ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY NEPRODLENĚ UPOZORNĚTE SPRÁVCE POSILOVNY, PŘÍP.UČIŇTE ZÁPIS DO DOCHÁZKOVÉHO SEŠITU.

  KONTROLOU PLNĚNÍ PROVOZNÍHO ŘÁDU JSOU POVĚŘENI ČLENOVÉ VÝBORU KULTURISTICKÉHO ODDÍLU.RESPEKTUJTE PŘÍKAZŮ SPRÁVCŮ POSILOVNY! – SPRÁVCI POSILOVNY ING.NEULINGER, ING.PALETÁŘ A MGR.JANKŮ.

  * DĚKUJEME ZA DODRŽOVÁNÍ TĚCHTO PRAVIDEL :-) *

  POZOR! registrace probíhají pouze přes e-mail zaregistruj@email.cz na e-mailu m.neulinger@seznam.cz s registrací neuspějete.


   


  rozšiřování posilovny aneb úderníci v akci

     

  -----------------------------------------------------------------------------

  vedení

  Předseda oddílu:
  Mgr. Karel Janků
  Trenéři/Správci posilovny:
  Miroslav Neulinger - tel: 603 565 918 (přání a stížnosti :),
  Ing. Roman Paletář - tel: 776 655 180 (telefonické registrace).

  -----------------------------------------------------------------------------


INFO BOX

!prodej permanentek na zimní semestr 2018/2019: ZAHÁJEN!
aktuální info hledejte na našem facebooku
...


verze 3.0.0.
Update: 12.09.2017

Technical: Best viewed in IE5.50. 1025x768 32bit colors.

VSK TS VŠB-TU
tř.17 listopadu
708 33 Ostrava - Poruba

E-mail:     zaregistruj@email.cz

 

"Úspěchy ve formování postavy představují nepřetržitý proces poznávání sebe sama, neustálé zapojování  zpětné vazby, citlivého vnímání reakcí vlastního těla  na trénink a výživu"

Ivan Rudzinskyj

 

 

 

 

 

 

designed by mIrA ©
Copyright © 2004-2009 Miroslav Neulinger. All rights reserved.